ANBI Status

Het ANBI Status is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn verschillende eisen waaraan een goed doel moet voldoen om in aanmerking te komen voor de ANBI Status. Één van de belangrijkste eisen is dat een instelling waaraan het ANBI wordt toegewezen voor 90% of meer een algemeen belang moeten dienen. Voor donateurs is het mooi om te weten dat goede doelen met het ANBI Status geen winstoogmerk mogen hebben. Commerciële instellingen maken dus geen kans om een ANBI Status toegewezen te krijgen.

Het grote voordeel van schenken aan ANBI´s
Vanaf 1 januari 2008 kunnen giften die zijn gedaan aan een instelling met een ANBI Status afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Ben je dus donateur van een goed doel met ANBI Status, geef dan bij de jaarlijkse opgave van de belastingdienst ook jouw gedane giften door. Dit scheelt weer met wat je moet terugbetalen of zelfs ontvangt. Dit maakt geld geven aan goede doelen weer een stuk leuker.

De belastingdienst betaalt dus mee aan de gift die je schenkt, hierdoor ben je eigenlijk in staat om meer te schenken met hetzelfde geld. Je zou kunnen kiezen voor het voordeel dat je eigenlijk bijna geen geld kwijt bent, maar natuurlijk ook om eigenlijk nog meer weg te geven aan goede doelen met een ANBI Status.

Is een schenking aan een instelling met ANBI Status volledig aftrekbaar?
Dit is niet altijd het geval. Alleen giften die periodiek worden geschonken zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze giften moeten wel berust zijn op een bij de notaris vastgelegde akte van schenking. De aangegane verplichting moet minstens de eerste 5 of meer jaren jaarlijks worden uitgekeerd. Geheel afhankelijk van het inkomen en leeftijd ontvang je 16% tot 52% terug van de jaarlijkse gift. Op de site van de belastingdienst is zelfs te berekenen hoeveel je het fiscaal voordeel is of hoeveel je eigenlijk kunt bijschenken dankzij het voordeel van de belastingdienst.
Zou je gewoon een gift geven is er een kans dat de gift niet aftrekbaar is. De hoogte van het inkomen is samen met de gift van belang betreft de aftrekbaarheid van de schenking. Bij normale schenkingen is het fiscale voordeel er pas vanaf minimaal 1% van het jaarlijkse bruto inkomen tot aan 10% met een minimaal te schenken bedrag van €60.

De gemiddelde Nederlander verdient zo rond de €28,000 per jaar, de fiscale drempel is dan ook 1% hiervan (€280). Het bedrag dat je schenkt onder de fiscale drempel is niet aftrekbaar, wat erover heen komt is wel aftrekbaar. Je kunt dus eigenlijk het beste een schenkingsovereenkomst vastleggen met een notariële akte. Wel moet je dan minimaal 5 jaar lang een vast geldbedrag overmaken aan een algemeen nut beoogde instelling.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
• Een gift die is gedaan aan een instelling met ANBI Status.
• Je moet schriftlijk kunnen aantonen dat er een gift is gedaan. Dit kan met een afschrift van de bank of zorg dat je een kwitantie van de gift bezit. De gift mag je dan aftrekken als een gewone gift.
• De gift aan de instelling hoger is dan de drempel van 1% van het bruto jaarinkomen tot aan maximaal 10% van het bruto jaarinkomen.
• De gift mag niet zijn gegeven als tegenprestatie.

Eisen van de ANBI Status

Een algemeen nut beoogde instelling moet aan bepaalde eisen voldoen om in aamerking te komen voor de ANBI Status.
• Meer dan 90% van de werkzaamheden moeten besteed zijn aan het algemeen belang.
• De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
• Er moet een actueel beleidsplan hebben
• Bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en geen bovenmatig vakantiegeld.
• Weigering kan voorkomen bij veroordeling van aanzetten tot haat, geweld of het gebruik hiervan.
• Kosten van beheer en de kosten van de werving dienen in een normale houding te staan tot de bestedingen aan het doel.
• De administratie moet zo zijn ingesteld dat het voor de belastingdienst eenvoudig te checken is of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
• Om in aanmerking te komen wordt er eerst een beoordeling gedaan door een inspecteur.

- web1 - shop5

ANBI Status

Het ANBI Status is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn verschillende eisen waaraan een goed doel moet voldoen om in aanmerking te komen voor de ANBI Status. Één van de belangrijkste eisen is dat een instelling waaraan het ANBI wordt toegewezen voor 90% of meer een algemeen belang moeten dienen. Voor donateurs is het mooi om te weten dat goede doelen met het ANBI Status geen winstoogmerk mogen hebben. Commerciële instellingen maken dus geen kans om een ANBI Status toegewezen te krijgen.

Het grote voordeel van schenken aan ANBI´s
Vanaf 1 januari 2008 kunnen giften die zijn gedaan aan een instelling met een ANBI Status afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Ben je dus donateur van een goed doel met ANBI Status, geef dan bij de jaarlijkse opgave van de belastingdienst ook jouw gedane giften door. Dit scheelt weer met wat je moet terugbetalen of zelfs ontvangt. Dit maakt geld geven aan goede doelen weer een stuk leuker.

De belastingdienst betaalt dus mee aan de gift die je schenkt, hierdoor ben je eigenlijk in staat om meer te schenken met hetzelfde geld. Je zou kunnen kiezen voor het voordeel dat je eigenlijk bijna geen geld kwijt bent, maar natuurlijk ook om eigenlijk nog meer weg te geven aan goede doelen met een ANBI Status.

Is een schenking aan een instelling met ANBI Status volledig aftrekbaar?
Dit is niet altijd het geval. Alleen giften die periodiek worden geschonken zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze giften moeten wel berust zijn op een bij de notaris vastgelegde akte van schenking. De aangegane verplichting moet minstens de eerste 5 of meer jaren jaarlijks worden uitgekeerd. Geheel afhankelijk van het inkomen en leeftijd ontvang je 16% tot 52% terug van de jaarlijkse gift. Op de site van de belastingdienst is zelfs te berekenen hoeveel je het fiscaal voordeel is of hoeveel je eigenlijk kunt bijschenken dankzij het voordeel van de belastingdienst.
Zou je gewoon een gift geven is er een kans dat de gift niet aftrekbaar is. De hoogte van het inkomen is samen met de gift van belang betreft de aftrekbaarheid van de schenking. Bij normale schenkingen is het fiscale voordeel er pas vanaf minimaal 1% van het jaarlijkse bruto inkomen tot aan 10% met een minimaal te schenken bedrag van €60.

De gemiddelde Nederlander verdient zo rond de €28,000 per jaar, de fiscale drempel is dan ook 1% hiervan (€280). Het bedrag dat je schenkt onder de fiscale drempel is niet aftrekbaar, wat erover heen komt is wel aftrekbaar. Je kunt dus eigenlijk het beste een schenkingsovereenkomst vastleggen met een notariële akte. Wel moet je dan minimaal 5 jaar lang een vast geldbedrag overmaken aan een algemeen nut beoogde instelling.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
• Een gift die is gedaan aan een instelling met ANBI Status.
• Je moet schriftlijk kunnen aantonen dat er een gift is gedaan. Dit kan met een afschrift van de bank of zorg dat je een kwitantie van de gift bezit. De gift mag je dan aftrekken als een gewone gift.
• De gift aan de instelling hoger is dan de drempel van 1% van het bruto jaarinkomen tot aan maximaal 10% van het bruto jaarinkomen.
• De gift mag niet zijn gegeven als tegenprestatie.

Eisen van de ANBI Status

Een algemeen nut beoogde instelling moet aan bepaalde eisen voldoen om in aamerking te komen voor de ANBI Status.
• Meer dan 90% van de werkzaamheden moeten besteed zijn aan het algemeen belang.
• De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
• Er moet een actueel beleidsplan hebben
• Bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en geen bovenmatig vakantiegeld.
• Weigering kan voorkomen bij veroordeling van aanzetten tot haat, geweld of het gebruik hiervan.
• Kosten van beheer en de kosten van de werving dienen in een normale houding te staan tot de bestedingen aan het doel.
• De administratie moet zo zijn ingesteld dat het voor de belastingdienst eenvoudig te checken is of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
• Om in aanmerking te komen wordt er eerst een beoordeling gedaan door een inspecteur.