Fonds Slachtofferhulp Slachtofferhulp
Voor Slachtoffers in Nederland
  • ANBI Status
  • Jaarverslag is online te lezen
  • Helpt slachtoffers bij het verwerken van trauma’s

Een vrij onbekend doel bij de meeste mensen is Fonds Slachtofferhulp. Toch zijn er jaarlijks veel mensen die slachtoffer worden van een misdrijf, ongeval of ramp. De reden dat we Fonds Slachtofferhulp in de schijnwerpers hebben gezet is omdat er nog steeds rond de 500.000 mensen op hulp wachten. Zou je mee willen helpen kun je kiezen om direct aan te melden als donateur, voor meer informatie over Slachtofferhulp kun je onze recensie lezen.

Aangepast zoeken

Fonds Slachtofferhulp Info

Word Donateur

Fonds Slachtofferhulp Recensie

Fonds Slachtofferhulp is opgericht in 1989 en helpt sindsdien mensen met een traumatische ervaring. De filosofie bij Fonds Slachtofferhulp is dan ook; Als iemand uit de maatschappij iets wordt aangedaan is het goed dat vanuit diezelfde maatschappij de helpende hand wordt geboden. Sinds het begin van de oprichting staan ze dus slachtoffers bij met emotionele, praktische en juridische hulp.

Het doel van Fonds Slachtofferhulp

De missie is het bevorderen van hulpverlening aan slachtoffer, maar ook bij nabestaanden, naasten en getuigen. Al deze mensen kunnen betrokken zijn geraakt bij een misdrijf, ramp of bij een verkeersongeval. Fonds slachtofferhulp hoopt dan ook de positie van de slachtoffers in elk opzicht te verbeteren. Tevens helpt Fonds slachtofferhulp organisaties die actief bezig zijn op het gebied van slachtofferhulpverlening en wordt er voorlichting gegeven over slachtofferhulp, de preventie ervan en de positie van slachtoffers met daarbij horende werkgebied.

De geschiedenis van Fonds Slachtofferhulp

Zoals eerder vermeld is Fonds Slachtofferhulp dus in 1989 opgericht. Het werd destijds opgericht door niemand minder dan prof. mr. Pieter van Vollenhoven. In het begin werden inkomsten alleen gegenereerd uit pianoconcerten van de “Gevleugelde Vrienden”. Hierin speelde de voorzitter zelf een grote rol en zorgde ervoor dat het bestedingsbudget met concerten bij elkaar werd gesprokkeld (In maart 2002 vond het laatste concert plaats van het theaterprogramma Circle of live en is er door de concerten in al die jaren zo rond de 1.8 miljoen naar het goede doel gegaan). Sinds 1996 ging het een stukje makkelijker, er kwam meer steun en dan met name uit het bedrijfsleven. In ’96 verbonden 7 organisaties zich met Fonds slachtofferhulp waardoor het fonds een stuk stabieler werd. De volgende organisaties verbonden zich met Fonds slachtofferhulp: ANWB, Canon Nederland, ING Groep, DaimlerChrysler Nederland, Publicis Groep, Staatsloterij en Wegener. Anno 2010 staan nog steeds diezelfde bedrijven achter Fonds Slachtofferhulp. In de tussentijd hebben zich meerdere bedrijven zich bij Fonds Slachtofferhulp aangesloten, waarbij het fonds met een financiele bijdrage wordt gesteund, maar ook in natura. In totaal zijn er nu al meer dan 100 bedrijven aangesloten bij “Vrienden van het Fonds” en wordt er meestal met een geldelijke bijdrage gesteund.

Particuliere donateurs
Sinds 1997 is het Fonds Slachtofferhulp begonnen met particuliere donateurs werven en met succes. Drie jaar na de start in het jaar 2000 kon het Fonds al rekenen op 50.000 donateurs. Dit is anno 2010 uitgegroeid tot 70.000. Het fonds heeft dus nog steeds te maken met een groei en hopelijk kan het door ons nog beter doorgroeien. Op dit moment zorgen de particuliere donateurs voor 1/3 van de inkomsten. Inmiddels zijn de particuliere donateurs een belangrijk draagvlak geworden en dan niet alleen voor de inkomsten, maar ook voor de samenleving in Nederland.

Fonds Slachtofferhulp Keurmerk

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een CBF-keurmerk en een ANBI-status. Sinds 1999 voldoet het Fonds al aan de voorwaarden betreft het keurmerk CBF. Zeer belangrijk om te weten is dat Fonds Slachtofferhulp ook een ANBI status heeft, dit betekent dat het een Algemeen Nut Beoogde Instelling is. Giften van bedrijven en particulieren worden dus goed besteed en belangrijk is dat Fonds Slachtofferhulp geen winstoogmerk heeft.

Resultaten van Fonds Slachtofferhulp

Er zijn al veel mensen geholpen met een traumatische ervaring en uiteraard hopen ze nog vele jaren mensen te kunnen helpen. Ook in ons rechtssysteem zijn een aantal goede resultaten geboekt. Zo is in 2005 mede door Fonds slachtofferhulp het spreekrecht ingevoerd, hierdoor kunnen slachtoffers van bijvoorbeeld een misdrijf het woord voeren in de rechtszaal en heeft het slachtoffer de mogelijkheid gekregen om een slachtoffersverklaring af te leggen en kan het zo de impact van het misdrijf weergeven. Sinds het jaar 2007 kan het slachtoffer wanneer hij of zij zich er goed bij voelt zelfs een gesprek aangaan met de dader van het misdrijf. Dit kan in sommige gevallen zeer effectief zijn bij de verwerking van het opgelopen trauma. In het jaar 2008 is een proef met casemanagers succesvol geslaagd, hierbij werden nabestaanden begeleid in geval van moord of doodslag. Per 1 januari 2011 zal er opnieuw een wet komen waarbij Fonds Slachtofferhulp nauw betrokken was. Deze zal gaan over de positie van slachtoffers in het strafproces. Een onderdeel van deze wetswijzing is dat wanneer slachtoffer nog niet de toegewezen vergoeding van de daders hebben ontvangen, de overheid deze voorschiet. Wel zal de gehele vergoeding op de dader worden verhaald.

- web1 - shop5