Raad Financiele Betrouwbaarheid

Een onbekend Keurmerk voor veel mensen is het RfB Keurmerk (Raad Financiële Betrouwbaarheid). De deelnemers zijn vooral Christelijke organisaties die voor een deel of geheel afhankelijk zijn van schenkingen. Het keurmerk wordt de deelnemers meestal gebruikt op briefpapier, publicaties of in advertenties. De organisaties die het RfB Keurmerk in het bezit hebben geven hiermee aan dat ze verantwoord verslag geven over de uitgaven en inkomsten. Er wordt een onafhankelijke toetsing gedaan door het RfB waar de organisatie door heen moet komen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Raad Financiële Betrouwbaarheid.
Christelijke organisaties hebben er voor gekozen om ook transparant naar de gevers uit te komen, gevers zijn zeer kostbaar voor een Christelijke organisatie en ontzettend kwetsbaar. Zouden er bijvoorbeeld verhalen in de wereld worden geblazen dat er teveel aan de strijkstok blijft hangen of er wanbeleid wordt gevoerd kunnen veel gevers de hand op de knip houden. Het is voor een Christelijke organisatie dus ook van belang een betruwbaar keurmerk te hebben zodat gevers weten dat de schenking goed wordt besteed. Bij slechte verhalen kan de geldstroom namelijk snel droog komen te liggen.

De Organisatie Raad Financiële Betrouwbaarheid
De oprichting van het Raad Financiële Betrouwbaarheid vond plaats in 1992. Tot de oprichters behoorden R.W. van Eijle en A.J. van Heasden. De doelstelling van het RfB is het financieel beleid van aangesloten deelnemers te beschermen en daar waar nodig is te verbeteren. Dit alles ten goede van de gever. Daarnaast wil de Raad Financiële Betrouwbaarheid de beeldvorming van de aangesloten organisaties een goede vorm geven. Ze geven regelmatig advies en leveren bijdrages door publicaties naar buiten te brengen.

Spelregels door RfB opgesteld
– Onderling concurreren door de aangesloten deelnemers is strict verboden.
– De fondswerving beperkt zich tot het beschrijven van de feiten en het noemen van de concrete behoeften. Alles wat strijdig is met de waardigheid van noodlijdende mensen wordt vermeden.
– Organisaties die een doel niet bereiken, hiervan wordt in het jaarverslag een melding gedaan en voor zover relevant omschreven.
– Manipulatief gebruik van informatie is verwerpelijk.

Er zijn nog meer spelregels, deze kunnen worden opgevraagd op de informatie pagina van het RfB.

De Missie van Raad Financiële Betrouwbaarheid

De Raad Financiële Betrouwbaarheid is altijd bezig met het bewaken en verbeteren van het financieel beleid van de aangesloten organisaties. RfB wil dat de wijze van fondswerving wordt bevorderd en stelt bij aanmelding een onafhankelijk financieel onderzoek in om de besteding van schenkingen te controleren. De basis voor het verstrekken van het RfB keurmerk wordt hiermee gelegd. Na goedkeuring wordt er ieder jaar van het financieel beheer en de wijze van fondswerving van de desbetreffende organisatie de gegevens opgevraagd en aan de hand daarvan wordt het RfB keurmerk weer verstrekt. De grootste missie van de Raad Financiële Betrouwbaarheid is dan ook transparant over te komen bij geldgevers, zodat de gevers weten dat er getoetst is op beheer en besteding van de schenkingen.

Kosten van Stichting RfB
Uiteraard zitten er ook aan het RfB keurmerk kosten. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek zullen de gegevens gecontroleerd worden en op de hand daarvan een rekening verstuurd naar de desbetreffende organisatie om de kosten van de eerste toetsing te betalen á 750 euro. Na ontvangst wordt de toetsing uitgevoerd. Ieder jaar weer zal de keurmerkhouder een bedrag moeten betalen aan Raad Financiële Betrouwbaarheid. De kosten hiervan worden aan de hand van de baten opgemaakt. Afhankelijk van hoeveel geld er wordt gegeven wordt er een rekening tussen de € 400,- á € 1.650,- uitgeschreven.

- web1 - shop5