Wereld Natuur Fonds
Beschermen natuur wereldwijd
 • Natuurbescherming wereldwijd
 • Kidsclub aanwezig
 • Zeer actueel met nieuwsberichten

Het Wereld Natuur Fonds is altijd in de weer om onze natuur wereldwijd te beschermen. Wereld Natuur Fonds beschermt bossen, oceanen, water, kusten en komt op voor de dieren die er leven. Ook zijn ze altijd bezig met de natuur en zijn ontwikkeling. In Nederland is het Wereld Natuur Fonds actief met natuurbehoud.

Aangepast zoeken

WNF Nederland Info
 • Naam:Wereld Natuur Fonds
 • Adres:Driebergseweg 10
 • Postcode:3708 JB
 • Plaats:Zeist
 • Postadres:Postbus 7
 • Postcode:3700 AA
 • Plaats:Zeist
 • Website:www.wnf.nl
 • Jaar:1961
 • Keurmerk:CBF
 • Telefoon:0800-1962
 • KVK:41177588
 • E-mail:info@wwf.nl

Word Donateur

Recensie Wereld Natuur Fonds

Één van de allergrootste organisatie en misschien wel de grootste is het Wereld Natuur Fonds. Altijd maar weer zijn ze bezig met moeder natuur en houden hiervoor veel goede acties. Één van de acties is bijvoorbeeld Earth Hour. Hiermee willen ze iedereen een uur laten stilstaan en gaat nadenken over het behoud van de aarde, dit gaat gepaard met een uur lang geen elektriciteit gebruiken. Ook heeft het Wereld Natuur Fonds al zeer veel resultaten geboekt. Enkele van deze resultaten zullen we hieronder nog gaan vermelden. Lees verder en zie wat het Wereld Natuur Fonds allemaal doet ten goede van onze wereldbol. (Donateur worden kan al vanaf 2 euro per maand)

Doel van het Wereld Natuur Fonds

Het belangrijkste doel van het Wereld Natuur Fonds is het beschermen van leefgebieden voor planten en dieren. Tevens pakt het Wereld Natuur Fonds ook bedreigingen aan, werken samen met overheden, bedrijven en burgers om oplossingen te vinden en uit te werken ten goede van de natuur.

Wat doet het Wereld Natuur Fonds

Om het te verwoorden in slechts 2 woorden “Ongelooflijk veel”. Wereldwijd werkt het Wereld Natuur Fonds ongeveer aan 1300 projecten. Dit alles gebeurd in circa 90 landen. Zo zijn ze veel bezig in Europa, in de tropische gebieden en zelfs op de Noord- en Zuidpool. Het Wereld Natuur Fonds doet dit alles in samenwerking met burgers, overheden en bedrijven. Zonder al deze hulp is het niet mogelijk zoveel voor moeder natuur te betekenen. Het is dus zeer belangrijk dat ze constant donateurs hebben die bereid zijn geld te doneren. Uiteraard het liefst in de vorm van een kleine maandelijkse bijdrage. Zo kan er alvast bekeken worden hoeveel er ongeveer kan worden uitgegeven.

Enkele resultaten behaald mede door het Wereld Natuur Fonds

Historisch akkoord tijgertop
– De wereldleiders hebben in Rusland een historisch akkoord getekend. De 3200 tijgers die nu nog in het wild leven zullen beter beschermd worden. Rusland liet zich van de goede kant zien en verbood al snel de kap van Koreaanse pijnbomen. Deze boom levert voedsel voor wilde zwijnen en dat is het hoofdmenu van de Siberische tijger in het oosten van Rusland.
Ecotoerisme in ontwikkeling
– Het Wereld Natuur Fonds heeft flink bijgedragen aan de opzet van ecotoerisme. Bevolkingen leren zo geld te slaan uit behoud van natuur.
Bosbranden mede door WNF geblust
– Het Wereld Natuur Fonds helpt vrijwillige brandweerlieden in bosrijke omgevingen wanneer de lokale overheid niet in staat is te helpen. Het WNF traint brandweerlieden en rust ze uit met goede materialen.
Uitbreiding Europese natuur
– Steeds meer landen weten dat de natuur van groot belang is. Januari 2009 ging dan ook gepaard met de eerste beschermde natuurgebieden in landen zoals Roemenië en Bulgarije.

WNF is in het bezit van het CBF Keurmerk

Heel belangrijk is dat het Wereld Natuur Fonds in het bezit is van het CBF Keurmerk. Hiermee tonen ze aan dat ze voldoen aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Mede door het keurmerk heeft het Wereld Natuur Fonds betere contacten met de Nederlandse overheid en kan het zich in Nederland beter profileren.

Geschiedenis van het Wereld Natuur Fonds

Anno 2011 is het alweer 50 jaar geleden dat het Wereld Natuur Fonds is opgericht. Destijds was het Prins Bernhard die de eerste internationale president werd bij het World Wildlife Fund (WWF). Al snel volgde er dus ook al het Natuur Noodfonds hier in Nederland, vooraf gingen al Engeland, de Verenigde Staten en Zwitserland. In 1965 wordt de naam Natuur Noodfonds in Nederland verandert in het Wereld Natuur Fonds. Je zal vast weleens kinderen horen zeggen dat ze een ranger willen worden, dit is bij het Wereld Natuur Fonds al mogelijk vanaf 1967. De eerste 10 jaar werd er door donateurs zo’n 5 gulden per jaar gedoneerd. In 1972 was het bedrag al aanzienlijk hoger en werd er zo’n 15 gulden per jaar door donateurs betaald. Tevens werd er een grens van 20.000 leden in 1972 bereikt. De eerste actie kon dus al snel worden gehouden. Dit werd een actie voor het behoud van het regenwoud. In 1990 werd er met succes actie gevoerd om leden te werven. André van Duin, Z.K.H. Prins Bernhard en Sabientje (aapje) zorgden voor een groei naar 215.000 donateurs die jaarlijks 30 gulden doneerden. Dit succes kreeg in 1993 een vervolg toen André van Duin met de actie “Geef om de natuur” zo’n 225.000 nieuwe donateurs binnenhaalden. In dit jaar zaten er al bijna 700.000 leden bij het Wereld Natuur Fonds. (1999) Grootschalige actie van Wereld Natuur Fonds in samenwerking met energiebedrijven, het gebruikersaantal van groene energie groeide over de 100.000 en start naar miljoenen gebruikers van groene energie in de toekomst. (2004) Prins Bernard komt te overlijden, de grondlegger van het Wereld Natuur Fonds. In 2005 stijgde het aantal donateurs tot bijna een miljoen en haalde het Wereld Natuur Fonds een record aan donateursgelden op. Tevens werd er dit jaar een 2e club voor kinderen opgericht, de WNF Bamboeclub. Het Wereld Natuur Fonds hoopt ook in de toekomst nog vele doelen te kunnen bereiken en hoopt dan ook dat er nog meer mensen het Wereld Natuur Fonds gaan steunen.

- web1 - shop5